Android aplikacije

Iz naše ponude takođe izdvajamo izradu mobilnih aplikacija za Android platformu.

Ono što ovu ponudu čini zanimljivom je to što pod izradom mobilnih aplikacija podrazumevamo i izradu svih pratećih elemenata kao što su baza za skladištenje i logistiku podataka, response teme i optimatizacija za prikaz sadržaja na svim tipovima ekrana, jedinstven UI dizajn, FULL HD elementi, optimatizacija za brzo čitanje podataka, povezivanje sa postojećim ili kreiranje novog odgovarajućeg web sajta, email and push notifikacije, Google navigacija, apsolutna bezbednost podataka, i svi trenutno dostupni i poznati elementi koji mogu da oplemene Vašu novu mobilnu aplikaciju.

Ceo paket na Vašem dlanu…